• +370 450 31551
 • info@birzuvvg.lt
 • Apie mus

  Biržų rajono VVG

  inovacijoms atvira organizacija, telkianti pilietinės visuomenės,
  vietos valdžios ir verslo sektorius bendrai veiklai
 • Šiuo metu galiojantys kvietimai teikti paraiškas

  Kvietimas Nr. 17

  Kvietimas Nr. 18
Biržų rajono vietos veiklos grupės VPS

Biržų rajono kaimo vietovių vietos plėtros strategija 2015-2023 m.

VP įgyvendinti skirta - iki 1 517 020 Eur

Planuojama įgyvendinti VP -  32

Planuojamų sukurti darbo vietų - 23

Naujienos

Kvietimas teikti vietos projektus Nr.17

Primename: Biržų rajono VVG kviečia teikti paraiškas pagal VPS „Biržų rajono kaimo vietovių vietos plėtros strategija 2015-2023 m.“ pagal priemonės „Ne žemės ūkio verslų kūrimas ir plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio vietos verslui kaimo vietovėse pradėti ir plėtoti“ bei priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“.

Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 18

Primename: Biržų rajono VVG kviečia teikti paraiškas pagal VPS „Biržų rajono kaimo vietovių vietos plėtros strategija 2015-2023 m.“ pagal VPS priemonės „Sumanių verslumo iniciatyvų įgyvendinimas“ veiklos sritį „Parama bendruomeninio verslo kūrimui ir plėtrai“ bei veiklos sritį „Parama socialinio verslo kūrimui ir plėtrai“.

Antikorupcinio švietimo mokymai

Spalio 11 d. Biržų rajono VVG administracijos darbuotojai bei valdybos nariai dalyvavo nuotoliniuose antikorupcinio švietimo mokymuose.