• +370 450 31551
  • info@birzuvvg.lt
  • Apie mus

    Biržų rajono VVG

    inovacijoms atvira organizacija, telkianti pilietinės visuomenės,
    vietos valdžios ir verslo sektorius bendrai veiklai
  • Šiuo metu galioja Kvietimas teikti paraiškas Nr. 1

Biržų rajono vietos veiklos grupės VPS

Biržų rajono kaimo vietovių vietos plėtros strategija 2015-2023 m.

VP įgyvendinti skirta - iki 1 724 512 Eur

Planuojama įgyvendinti VP -  35

Planuojamų sukurti darbo vietų - 24,8

Naujienos

Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 1

Biržų rajono VVG kviečia teikti paraiškas pagal VPS „Biržų rajono kaimo vietovių vietos plėtros strategija 2025-2029 m.“ priemonę „Parama ne žemės ūkio veiklų kūrimui ir plėtrai“.

Teritorinio bendradarbiavimo projekto partnerių susitikimas

2024-05-10 Pasvalyje įvyko pirmasis teritorinio bendradarbiavimo projekto partnerių susitikimas.

Artėja užbaigtų vietos projektų metinių ataskaitų teikimo terminas

Biržų rajono vietos veiklos grupė primena, kad iki 2024 m. gegužės 1 d. vietos projektus įgyvendinę paramos gavėjai privalo pateikti užbaigto projekto metines ataskaitas už praėjusius ataskaitinius 2023 metus.