„VVG - savanoriška, bent tris sektorius 
jungiančių privačių, visuomeninių, 
valstybinių ir vietos valdžios organizacijų 
asociacija, turinti aiškiai apibrėžtą 
atstovaujamą teritoriją, organizacinę struktūrą“

Svetainės medis Klauskite
Apie mus |Bendruomenės |Klauskite |Kontaktai

  

 

Naujienos
Primename, kviečiame teikti paraiškas iki š.m. birželio 29 d. 2018.06.19

 

Biržų rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Biržų rajono kaimo vietovių vietos plėtros strategija 2015-2023 m.“:

priemonės „Ne žemės ūkio verslų kūrimas ir plėtra“ veiklos sritį „Parama su kaimo turizmu susijusių paslaugų kūrimui ir plėtrai“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.1

 

Tinkami projektų vykdytojai

paraiškos pateikimo metu Biržų rajone registruoti juridiniai ir fiziniai asmenys:

labai maža, maža įmonė, ūkininkas ar kitas fizinis asmuo, teisės aktų nustatyta tvarka vykdantis individualią veiklą.

Paramos dydis

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 100 000,00 Eur, didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 100 000,00 Eur.

 Paramos lyginamoji dalis

  • iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai vietos projektą teikia privatus juridinis ar fizinis asmuo, atitinkantis labai mažai įmonei keliamus reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (taikoma juridiniams asmenims) ir Europos Komisijos 2003 m. gegužės 6 d. rekomendacijoje Nr. 2003/361/EC dėl labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės apibrėžimo (taikoma fiziniams asmenims);
  • iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai projektą teikia privatus juridinis ar fizinis asmuo, išskyrus asmenis, atitinkančius labai mažai įmonei keliamus reikalavimus.

 Remiamos veiklos 

  • Paslaugų turistams asortimento plėtra ir gilinimas, jų populiarinimas, turizmo infrastruktūros pritaikymas skirtingų gyventojų grupių poreikiams;
  • Palankios aplinkos kūrimas atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimui, plėtojant turizmo kaime paslaugas.          

__________________________________________________

 

priemonės „Ne žemės ūkio verslų kūrimas ir plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio vietos verslui kaimo vietovėse pradėti ir plėtoti“  Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.2

 

Tinkami projektų vykdytojai

paraiškos pateikimo metu Biržų rajone registruoti juridiniai ir fiziniai asmenys: labai maža, maža įmonė, ūkininkas ar kitas fizinis asmuo, teisės aktų nustatyta tvarka vykdantis individualią veiklą.

Paramos dydis

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 130 211,40  Eur, didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 43 403,80  Eur

Paramos lyginamoji dalis

  • iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai vietos projektą teikia privatus juridinis ar fizinis asmuo, atitinkantis labai mažai įmonei keliamus reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (taikoma juridiniams asmenims) ir Europos Komisijos 2003 m. gegužės 6 d. rekomendacijoje Nr. 2003/361/EC dėl labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės apibrėžimo (taikoma fiziniams asmenims);
  • iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai projektą teikia privatus juridinis ar fizinis asmuo, išskyrus asmenis, atitinkančius labai mažai įmonei keliamus reikalavimus.

  Remiamos veiklos 

  •  Parama teikiama įvairiai ne žemės ūkio veiklai, produktų gamybai, atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimui, paslaugų teikimui, įskaitant paslaugas žemės ūkiui.

 

________________________________________________

 

priemonę „Žemės ūkio produktų perdirbimo ir rinkodaros kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER- 19.2-SAVA-7

Tinkami projektų vykdytojai

Paraiškos pateikimo metu Biržų rajone registruoti juridiniai ir fiziniai asmenys: labai maža, maža įmonė, ūkininkas ar kitas fizinis asmuo teisės aktų nustatyta tvarka vykdantis individualią veiklą.

Paramos dydis

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 264 887,00  Eur, didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 132 443,50  Eur

 Paramos lyginamoji dalis

  • iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai vietos projektą teikia privatus juridinis ar fizinis asmuo, atitinkantis labai mažai įmonei keliamus reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (taikoma juridiniams asmenims) ir Europos Komisijos 2003 m. gegužės 6 d. rekomendacijoje Nr. 2003/361/EC dėl labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės apibrėžimo (taikoma fiziniams asmenims);
  • iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai projektą teikia privatus juridinis ar fizinis asmuo, išskyrus asmenis, atitinkančius labai mažai įmonei keliamus reikalavimus.

 Remiamos veiklos 

 Parama teikiama žemės ūkio produktų apdorojimui ir perdirbimui, rinkodarai ir realizavimui.

____________________________________________________

 

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 495 098,40  Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. balandžio 30 d. 9.00 val. iki 2018 m. birželio 29 d. 16 val.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (-ai) skelbiami šioje (-se) interneto svetainėje (-ėse) www.birzuvvg.lt ir www.nma.lt, taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu J. Janonio g. 2 Biržai.

Vietos projektų paraiškos priimamos Biržų rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu J. Janonio g. 2, Biržai. Paraiška ir (arba) papildomi dokumentai turi būti pateikti asmeniškai pareiškėjo arba jo įgalioto asmens (įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas juridinio asmens vadovo ir ant jo uždėtas to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti). Vietos projektų paraiškos, pateiktos kitu būdu (pvz., paštu, per kurjerį) arba el. paštu, yra laikomos pateiktomis netinkamai ir negali būti registruojamos. Netinkamu būdu pateiktų vietos projektų paraiškų teikėjai per 5 (penkias) darbo dienas turi būti informuojami, kad jų vietos projektų paraiškos buvo pateiktos netinkamu būdu, dėl to neregistruojamos. Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką (išskyrus išimtis, nurodytas Vietos projektų administravimo taisyklių 72 punkte).

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Biržų rajono vietos veiklos grupės būstinėje, tel. (8 450) 31 551 arba elektroniniu paštu info@birzuvvg.lt. Už informacijos teikimą atsakingi asmenys: VPS administravimo vadovė – administratorė Virginija Ridlauskienė, mob. tel. (8 610) 61709 ir VPS viešųjų ryšių specialistė Giedrė Visockienė tel. (8 450) 31551.

VISĄ KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR.3 DOKUMENTACIJĄ (PARAIŠKOS FORMĄ IR KT.) RASITE  ČIA.

 

back   Atgal

 

Paieška:
Naujienų prenumerata:

 

 
Renginių kalendorius
tarp
2019 metų sausis
Pr A T K Pn Š S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
tarp

Biržų rajono vietos veiklos grupė 

Įmonės kodas: 300050981

J. Janonio g. 2, LT-41138 Biržai. 
Tel./faks.: 8 (450) 31 551 
El. paštas: info@birzuvvg.lt
Interneto svetainių kūrimas Interneto svetainių kūrimas optimizavimas seo paslaugos web design