„VVG - savanoriška, bent tris sektorius 
jungiančių privačių, visuomeninių, 
valstybinių ir vietos valdžios organizacijų 
asociacija, turinti aiškiai apibrėžtą 
atstovaujamą teritoriją, organizacinę struktūrą“

Svetainės medis Klauskite
Apie mus |Bendruomenės |Klauskite |Kontaktai

  

 

Naujienos
Kviečiame teikti paraiškas 2018.02.28

Biržų rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Biržų rajono kaimo vietovių vietos plėtros strategija 2015-2023 m.“ priemonės „Kaimo infrastruktūros atnaujinimas“ veiklos sritį „Parama investicijoms į išskirtinių gamtos ir kultūros paveldo objektų sutvarkymą bei pritaikymą gyventojų poreikiams“ Nr. LEADER-19.2-7.6

 

 

 

Tinkami projektų vykdytojai

Viešieji juridiniai asmenys:

- Biržų rajone registruotos NVO (bendruomeninės organizacijos ir kitos nevyriausybinės (jaunimo, sporto, kultūros ir kt.) organizacijos);

- Biržų rajono savivaldybės administracija, Biržų rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos.

 

Paramos dydis

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 60 000,00 Eur, didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 30 000,00 Eur.

 

Paramos lyginamoji dalis

Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų.

 

Remiamos veiklos 

Išskirtinių gamtos ir (arba) kultūros paveldo objektų sutvarkymas ir pritaikymas gyventojų poreikiams, turizmo plėtrai. 

          

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 60 000,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (-ai) skelbiami šioje (-se) interneto svetainėje (-ėse) www.birzuvvg.lt ir www.nma.lt, taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu J. Janonio g. 2 Biržai.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 kovo 1 d. 9.00 val. iki 2018 m. balandžio 30 d. 16 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos Biržų rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu J. Janonio g. 2, Biržai. Paraiška ir (arba) papildomi dokumentai turi būti pateikti asmeniškai pareiškėjo arba jo įgalioto asmens (įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas juridinio asmens vadovo ir ant jo uždėtas to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti). Vietos projektų paraiškos, pateiktos kitu būdu (pvz., paštu, per kurjerį) arba el. paštu, yra laikomos pateiktomis netinkamai ir negali būti registruojamos. Netinkamu būdu pateiktų vietos projektų paraiškų teikėjai per 5 (penkias) darbo dienas turi būti informuojami, kad jų vietos projektų paraiškos buvo pateiktos netinkamu būdu, dėl to neregistruojamos.

Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką (išskyrus išimtis, nurodytas Vietos projektų administravimo taisyklių 72 punkte).

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Biržų rajono vietos veiklos grupės būstinėje, tel. (8 450) 31 551 arba elektroniniu paštu info@birzuvvg.lt. Už informacijos teikimą atsakingi asmenys: VPS administravimo vadovė – administratorė Virginija Ridlauskienė, mob. tel. (8 610) 61709 ir VPS viešųjų ryšių specialistė Giedrė Visockienė tel. (8 450) 31551.

Visą paprasto kaimo vietovių kvietimo teikti vietos projektus Nr. 2 dokumentaciją (paraiškos forma ir kt.) rasite čia.

 

 

 

back   Atgal

 

Paieška:
Naujienų prenumerata:

 

 
Renginių kalendorius
tarp
2019 metų vasaris
Pr A T K Pn Š S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
tarp

Biržų rajono vietos veiklos grupė 

Įmonės kodas: 300050981

J. Janonio g. 2, LT-41138 Biržai. 
Tel./faks.: 8 (450) 31 551 
El. paštas: info@birzuvvg.lt
Interneto svetainių kūrimas Interneto svetainių kūrimas optimizavimas seo paslaugos web design